O Rovinju

Rovinj je jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija Hrvatske. Omiljeni je izbor kako našim, tako i stranim turistima, nudeći im sve sadržaje moderne destinacije. Osim brojnim turističkim atrakcijama, Rovinj očarava i autentičnom atmosferom malog ribarskog gradića.

Pozicija

Nalazi se na zapadnoj obali Istre, najvećeg jadranskog poluotoka. U zaleđu je ravničarski dio južne Istre, a pred obalom jedan od najljepših istarskih arhipelaga s ukupno 22 otoka. Stari grad smješten je na nekadašnjem otoku, koji je u XV. stoljeću pretvoren u poluotok.

Plaže su pretežno stjenovite i kamenite, ali ima i šljunkovitih, najčešće u uvalama.

Što posjetiti

Najpoznatija građevina Rovinja svakako je katedrala sv. Eufemije, zaštitnice grada. Tu su i Zavičajni muzej grada Rovinja, zatim kapela Svetog Trojstva, franjevački samostan, Zlatni Rt, akvatorij Instituta "Ruđer Bošković", itd.

Crkva Sv. Eufemije

Otkako je u ranu zoru 13. srpnja 800. godine do rovinjske obale čudesno doplovio mramorni sarkofag s tijelom svete Eufemije, Rovinj je postao nerazdjeljivo povezan s ovom mučenicom. I kao što je panorama Rovinja nezamisliva bez visokog vitkog zvonika njezine crkve, sa svetičinim kipom na vrhu koji kao da stražari visoko iznad gradskih krovova, uspona, stuba, borova i galebova, družeći se tek s oblacima i zvijezdama - tako je i njegova duga povijest,naime zvonik se gradio od 1654. do 1680. po uzoru na onaj na mletačkom Trgu Svetog Marka. Gradio se po projektu arhitekta Manoploa, a na njegovu je vrhu postavljen 1758.bakreni kip svete Eufemije,djelo braće Vincenza i Bista Vollanija. Da bi se sagradila crkva tako velikih dimenzija na platou iznad starog grada, trebalo je porušiti kasnoantičku crkvu svetoga Jurja te još druge dvije-svete Uršule i svetog Mihovila. Velika barokna, trobrodna i troapsidalna crkva svete Eufemije građena je od 1728. do 1736. prema nacrtima mletačkog arhitekta Giovannija Dozzija. Nebrojeno mnoštvo ljudi, upravo rijeke hodočasnika stoljećima su se iz cijele Istre slijevale osobito na svetičin blagdan (16. rujna) u njezinu crkvu, pred sarkofag u kojem se čuva tijelo svete djevice.

Pred tim se sarkofagom zavjetovalo i izvršavalo zavjete, molilo i zahvaljivalo, kajalo i palilo svijeće, u zanosu iskrene pučke vjere koja je u najvećoj mjeri i sačuvala ovaj narod na njegovim križnim putovima, škrtoj crvenici i povijesnim vjetrometinama.

© 2011 Tugurio. Sva prava pridržana. Foto: Ivo Puniš. Dizajn i izrada: {webis}.